Aktualności

Badania dla Ziemi

Zintegrowane multidyscyplinarne podejście do identyfikowania zagrożeń środowiska, bioróżnorodności, klimatu i zdrowia znajduje się w centrum Priorytetowego Obszaru Badawczego “Badania dla Ziemi” – jednego z pięciu POB Uniwersytetu Warszawskiego, składających się na Inicjatywę Doskonałości – Uczelnia Badawcza. W ramach POB “Badania dla Ziemi” zaplanowaliśmy w latach 2020-2026 wzmocnienie potencjału badawczego Białowieskiej Stacji Geobotanicznej dzięki zatrudnieniu dwóch dodatkowych pracowników naukowych oraz utworzeniu międzynarodowej sieci badawczej instytutów naukowych badających ekosystemy leśne. Konkursy na stanowiska naukowe zostaną ogłoszone w maju 2020 roku. Planujemy również gruntowną modernizację infrastruktury BSG, między innymi: podniesienie standardu pokoi gościnnych dla wizytujących naukowców, wyposażenie i unowocześnienie laboratoriów, budowę fitotronu i zautomatyzowanej szklarni doświadczalnej. Będzie się działo!

Opublikowane w Stacja