Projekty

Opublikowane dn. 9 maja 2022

Międzynarodowa Szkoła Letnia

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W ZURYCHU oraz  UNIWERSYTET WARSZAWSKI oferuje możliwość rozwijania umiejętności akademickich  studentom naszej Uczelni w Stacji Geobotanicznej w Białowieży w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej. Ramy czasowe: 15-25 sierpnia 2022 Liczba…

Opublikowane dn. 4 marca 2021

1 marca BSG rozpoczyna realizację projektu POLLMOSS

1 marca BSG rozpoczyna realizację projektu POLLMOSS, w którym głównym wykonawcą będzie dr Marcelina Zimny. Projekt będzie realizowany w oparciu o analizę pyłkową i będzie dotyczył mikrofosyliów pozapyłkowych – szczątków,…

Opublikowane dn. 1 kwietnia 2020

Projekt LIFEPLAN

Mimo globalizacji nasza wiedza o różnorodności biologicznej w skali planety jest bardzo niewielka. Przypuszcza się, że nawet 80% gatunków wciąż czeka na opisanie, a jednocześnie wiemy, że tracimy je w…