Aktualności
Strona głównaAktualnościPublikacjeDr Adamowski współautorem najnowszej publikacji dotyczącej roślin inwazyjnych

Dr Adamowski współautorem najnowszej publikacji dotyczącej roślin inwazyjnych

Szczególne gratulacje autorom pracy składają Pracownicy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego: „jesteśmy dumni, a jednocześnie serdecznie gratulujemy autorom artykułu, który niedawno został opublikowany na łamach prestiżowego magazynu PeerJ”.

  • Jednym ze skutków działalności człowieka jest zawlekanie lub nieświadome rozsiewanie gatunków roślin obcego pochodzenia, w tym takich, które zostały uznane za inwazyjne.
  • Współcześnie to właśnie inwazje gatunków obcego pochodzenia, spowodowane działalnością człowieka, uważane są – obok fragmentacji siedlisk – za jedno z najpoważniejszych zagrożeń różnorodności biologicznej.
  • Ze względu na znaczenie obszarów chronionych dla zachowania różnorodności biologicznej, stopień inwazji i wielkość zagrożeń stwarzanych przez rośliny obce są niezwykle ważne dla zachowania tych obszarów.
  • W pracy podsumowano dane dotyczące występowania inwazyjnych gatunków obcych roślin na najcenniejszych obszarach chronionych w Polsce, tj. w parkach narodowych. Zbadano rozmieszczenie inwazyjnych gatunków roślin i podsumowano próby eliminacji tych gatunków.
  • Przeanalizowano dane uzyskane z 23 parków narodowych. Rośliny inwazyjne występowały na wszystkich analizowanych obszarach chronionych, od dwóch do 42 gatunków w danym parku narodowym. Łącznie stwierdzono 68 roślin inwazyjnych! Najbardziej rozpowszechnionymi gatunkami były: niecierpek drobnokwiatowy, niecierpek gruczołowaty, nawłoć późna, rdestowiec ostrokończysty i robinia akacjowa.
  • Liczba gatunków inwazyjnych w parkach narodowych na obszarach górskich czy podgórskich jest mniejsza niż w parkach położonych na nizinnych obszarach Polski.
  • W większości parków narodowych brak jest kompleksowych działań mających na celu eliminację i nie dopuszczanie do rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków roślin. Wymiana specjalistycznej wiedzy, dokumentowanie przykładów najlepszych praktyk, a także opracowanie minimalnych standardów monitoringu i eliminacji inwazyjnych gatunków są kluczowe.

Zainteresowanym podsyłamy link do artykułu http://bit.ly/Invasive_alien_plants

Fotografie udostępnione przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Opublikowane w Publikacje