Publications

Home pagePublications

Publications

  • Sokołowski A.W. 1963. Jawor (Acer pseudoplatanus L.) w południowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej. Rocznik Dendrologiczny 17: 165-168
  • Sokołowski A.W. 1963. Interesująca postać jodły (Abies alba Mill.) w nadleśnictwie Kryńszczak koło Łukowa. Rocznik Sekcji Dendrologicznej PTB 17: 217-218
  • Faliński J.B., Solińska B. 1963. La Grande Foret „Pisz”. Pisz-Heide (5). (Die Johannisburger Heide). Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej UW Warszawa-Białowieża 2: 78-83 (french), 80-85 (germ.)
  • Faliński J., Matuszkiewicz W. 1963. La Grande Forêt de Białowieża. Der Urwald von Białowieża (2). Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej UW Warszawa-Białowieża 2: 31-54 (french), 31-56 (germ.)
  • Faliński J.B. 1963. Zbiorowiska dywanowe zachodniej części Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 32.1: 81-89
  • Faliński J.B., Hrynkiewicz-Sudnik J., Fabiszewski J. 1963. Środpolne zarośla z rzędu Prunetalia (czyżnie) Równiny Kutnowskiej jako wskaźnik dzisiejszej potencjalnej roślinności naturalnej. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 32.4: 693-714
  • Faliński J.B. 1963. O niebezpieczeństwie synantropizacji biocenoz leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 19.3: 37-39
  • Faliński J.B. 1963. Itinéraire Varsovie-Białowieża. Auf der Strecke . Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej UW Warszawa-Białowieża 2 Warszawa-Białowieża: 25-30 (french.), 26-30 (germ.)
  • Faliński J.B. 1963. Itinéraire Grande Forêt “Pisz”. Auf der von der Pisz - Heide (Johannisburger Heide) nach Warszawa. Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej UW 2 Warszawa-Białowieża: 2: 84-86 (french.), 86-88 (germ.)
  • Faliński J.B. 1963. Itinéraire Białowieża-Rajgród-Augustów. Auf der Strecke Białowieża-Rajgród-Augustów. Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej UW 2 Warszawa-Białowieża: 55-58 (french), 57-60 (germ.)