Publications

Home pagePublications

Publications

  • Faliński J.B. 1961. Nowe stanowiska owocującego bluszczu (Hedera helix L.). Przyroda Polski Zachodniej 5.1-4: 102-105
  • Sokołowski A.W. 1960. Zmienność pozioma temperatury powietrza w zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Ekologia Polska Ser. A 8.4: 65-84
  • Sokołowski A.W. 1960. Próby z nowym typem osłony termometrów do badań mikroklimatycznych. Ekologia Polska Ser. B. 6.2: 171-178
  • Sokołowski A.W. 1960. Pokrywa śnieżna w lesie. Gazeta Obserwacyjna PIHM 13.4: 10-13
  • Sokołowski A.W. 1960. Interesująca forma olszy czarnej (Alnus glutinosa L.) Gaertn. Rocznik Dendrologiczny 14: 175-177
  • Faliński J.B. 1960. Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do fitosocjologii. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 29.3: 333-361
  • Nespiak A. 1959. Studia z udziałem grzybów kapeluszowych w zespołach leśnych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Monographiae Botanicae 8: 1-141
  • Matuszkiewicz W. 1959. Potrzeba zorganizowania w Białowieży Stacji Botanicznej. Kosmos Ser. A., 8.3: 241-245
  • Dąbrowski M.J. 1959. Późnoglacjalna i holoceńska historia lasów Puszczy Białowieskiej. Część 1. Białowieski Park Narodowy. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 28.2: 197-245
  • Faliński J.B. 1958. Rezerwat Strzałowo pow. Mrągowo. P. 34 + tabl. Opracowanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie.