Publications

Home pagePublications

Publications

  • Sokołowski A.W. 1960. Interesująca forma olszy czarnej (Alnus glutinosa L.) Gaertn. Rocznik Dendrologiczny 14: 175-177
  • Faliński J.B. 1960. Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do fitosocjologii. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 29.3: 333-361
  • Nespiak A. 1959. Studia z udziałem grzybów kapeluszowych w zespołach leśnych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Monographiae Botanicae 8: 1-141
  • Matuszkiewicz W. 1959. Potrzeba zorganizowania w Białowieży Stacji Botanicznej. Kosmos Ser. A., 8.3: 241-245
  • Dąbrowski M.J. 1959. Późnoglacjalna i holoceńska historia lasów Puszczy Białowieskiej. Część 1. Białowieski Park Narodowy. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 28.2: 197-245
  • Faliński J.B. 1958. Rezerwat Strzałowo pow. Mrągowo. P. 34 + tabl. Opracowanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie.
  • Faliński J.B. 1958. Rezerwat Mokre pow. Węgorzewo. P. 34 + tabl. Opracowanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie.
  • Faliński J.B. 1958. Nomogramy i tablice współczynników podobieństwa między zdjęciami fitosocjologicznymi według wzoru Jaccarda i Steinhausa. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 27.1: 115-130
  • Sokołowski A.W. 1957. Charakterystyka mikroklimatu głównych zespołów lasu „Ruda” w Puławach. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 26.2: 373-412
  • Dąbrowski M.J. 1957. Zmienność wielkości ziaren pyłków leszczyny (Corylus avellana L.) na tle zespołów leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 26.2: 299-307