Publications

Home pagePublications

Publications

  • Matuszkiewicz A. 1955. Stanowisko systematyczne i tendencje rozwojowe dąbrów białowieskich. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 24.2: 459-494
  • Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz W. 1954. Die Verbreitung der Waldassoziationen des Nationalparks von Białowieża. Ekologia Polska Ser. A. 2.1: 33-60
  • Matuszkiewicz W., Krankowska-Sznajder B., Matuszkiewicz A., Traczyk T., Uziak Z., Warakomska Z. 1953. Obserwacje nad wartością osmotyczną roślin zielnych w zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Ekologia Polska Ser. A. 1.1: 7-44
  • Dąbrowski M.J. 1953. Badania nad biomasą runa prowadzone przez Filię Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży. Ekologia Polska Ser. A. 1.1: 45-56
  • Uziak Z. 1952. Obserwacje nad nerwaturą liści Oxalis acetosella na tle siedliska w Białowieskim Parku Narodowym. Annales UMCS Sec. C.7: 149-261
  • Matuszkiewicz W. 1952. Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego. Annales UMCS Suppl. 6. Sec. C.: 1-218
  • Krankowska-Sznajder B. 1952. Obserwacje nad strefą przejścia zespołów Querceto-Carpinetum i Querceto-Betuletum w Białowieskim Parku Narodowym. Annales UMCS Sect. C.6.13: 387-408
  • Faliński J.B. Sukzession auf Fremden, in den Boden eingeführten Substraten im Eichen-Hainbuchenwald. In: Sukzessionsforschung (Rinteln, 16. 10.4.1973). W. Schmidt, ed. Berichte der Internationalen Symposien der Internationalen Vereinigung für Vegetationskunde Heraudgegeben von Reinhold Tüxen, J., Vaduz: 447-470