Aktualności
Strona głównaAktualnościStacjaTrzecia edycja Białowieskiej Szkoły Statystyki

Trzecia edycja Białowieskiej Szkoły Statystyki

W zeszłym tygodniu, po dwuletniej przerwie,  w siedzibie naszej Stacji odbyła się III edycja Białowieskiej Szkoły Statystyki. W kursie wzięło udział 15 uczestników z 8 krajowych jednostek badawczych. Prowadzący (dr Patryk Czortek i dr Marcin Dyderski) przez 5 dni przekazywali kursantom wiedzę w zakresie posługiwania się programem R, a w szczególności zagadnienia dotyczące przygotowania i eksploracji danych (pakiety: ggplot2, ggthemes, gridExtra, dplyr, reshape2), testów statystycznych (pakiety: agricolae, multcomp), metod regresji (pakiety: MuMIn, lme4, mgcv, glmmTMB,  ggeffects, emmeans, DHARMa)  i ordynacji (pakiety: vegan, betapart). Poza wykładami i częścią ćwiczeniową, uczestnicy wykorzystali nabytą w trakcie BSS wiedzę w analizie własnych danych, a efekty tej pracy  prezentowali szóstego dnia kursu. Zwieńczeniem szkolenia była wycieczka do Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Kolejna edycja BSS w przyszłym roku. Zapraszamy!

Opublikowane w Stacja