Polityka prywatności

Strona głównaPolityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym
Białowieskiej Stacji Geobotanicznej
Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie *.bsg.bialowieza.pl. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień przeglądarki:

Serwis bsg.bialowieza.pl stosuje następujące pliki cookies:

 1. wydajnościowe – zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających;
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
  • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny bsg.bialowieza.pl;
  • cookies googleads.g.doubleclik.net – służą do weryfikacji „kliknięć” i automatycznego tagowania adresów url;
  • static.doubleclick.net – służy weryfikacji godziny, daty, miejsca wyświetlenia tekstu, oraz określenie ile razy odwiedziłeś wskazaną witrynę

Więcej o plikach cookies firmy google można przeczytać na stronach:

 • cookies cdnjs.cloudflare.com – służą do przyśpieszenia i zwiększenia wydajności, a także zwiększenia bezpieczeństwa strony internetowej; więcej o cloudflare można przeczytać: https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/

Serwisy obce, do których może odsyłać serwis bsg.bialowieza.pl mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej. Serwis bsg.bialowieza.pl nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Uprzejmie prosimy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych w domenie bsg.bialowieza.pl.

Gromadzenie danych

Serwis bsg.bialowieza.pl przechowuje zapytania http kierowane do naszego serwera. Zasoby identyfikowane są przez adresy URL. W plikach logów serwera www przechowywane są następujące informacje:

 • publiczny adres IP komputera z którego przyszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwa stacji klienta– identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika,(referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego nastąpiło przez odnośnik
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na mocy przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu.Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisiebsg.bialowieza.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisubsg.bialowieza.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • prowadzenia prac badawczych w zakresie nauk biologicznych,
 • kształcenia i doskonalenia studentów/kadr naukowych w zakresie nauk biologicznych,
 • wspierania osób rozpoczynających karierę naukową,
 • współpracy z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi w szczególności w zakresie badań naukowych i dydaktycznych,
 • rozwijania międzynarodowej współpracy naukowej, m.in. poprzez tworzenie i prowadzenie wspólnych projektów badawczych,
 • upowszechnianie i popularyzacja wiedzy naukowej,
 • prowadzenie specjalistycznej biblioteki naukowej.
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: patrykczortek@biol.uw.edu.pl lub sekretariat.bsg@uw.edu.pl.

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w uzasadnionych przypadkach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, , którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanym zadaniem.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do chwili realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, a następnie w przypadkach, które tego wymagają przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych, które przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego jest obowiązkowe, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów wskazanych wyżej.

Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. Wszelkie zmiany polityki prywatności są wprowadzane na niniejszej stronie.