Aktualności

Projekt LIFEPLAN

Mimo globalizacji nasza wiedza o różnorodności biologicznej w skali planety jest bardzo niewielka. Przypuszcza się, że nawet 80% gatunków wciąż czeka na opisanie, a jednocześnie wiemy, że tracimy je w alarmującym tempie. Dlatego, aby móc przeciwdziałać negatywnym zmianom, aby móc przewidzieć ich kierunek, potrzebujemy jak najszybciej poznać procesy wpływające na rozmieszczenie gatunków i wzorce ich rozmieszczenia. Aby sprostać tym wyzwaniom weszliśmy do międzynarodowego zespołu realizującego projekt LIFEPLAN. Będziemy uczestniczyć w budowie bardzo ambitnej globalnej sieci powierzchni badawczych, która w standardowy sposób będzie zbierać informacje o wielu grupach taksonomicznych organizmów w ekosystemach leśnych zbliżonych do naturalnych i zurbanizowanych.

Opublikowane w Projekty