Projekty

Dr. FOREST - Różnorodność biologiczna lasów a zdrowie i dobre samopoczucie społeczeństwa

Czas trwania projektu
01.02.2020-31.01.2023 (36 miesięcy)
Instytucje finansujące:
polska część badań jest finansowana przez Narodowe Centrum Nauki
Skład konsorcjum:
Koordynator projektu:
prof. dr Michael Scherer-Lorenzen (University of Albert-Ludvig in Freiburg, Niemcy)
Koordynator polskiej części projektu:
prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz (Uniwersytet Warszawski)
Strona www projektu:
www.dr-forest.eu
Opis projektu

Ekosystemy leśne są istotnymi centrami różnorodności biologicznej i źródłem wielu usług ekosystemowych w zdominowanym przez człowieka krajobrazie Europy Środkowej. Lasy są również popularnym miejscem aktywności rekreacyjnej, zwłaszcza jeśli są położone w pobliżu miast. Dr FOREST ma zweryfikować ogólną hipotezę twierdzącą, że różnorodność biologiczna lasów wspiera zdrowie fizyczne i psychiczne oraz poprawia samopoczucie ludzi. Jednak wpływu różnorodności biologicznej lasów na zdrowie człowieka nie da się wyjaśnić na podstawie wyrywkowych badań luźno powiązanych z różnorodnością. Zadanie to może spełnić jedynie rygorystycznie zaprojektowany program badawczy zapewniający możliwość wyciągania ogólnych wniosków o korzyściach zdrowotnych płynących z ekosystemów. Podstawowym pytaniem w tym zakresie jest “jak różnorodność biologiczna wpływa na zdrowie i samopoczucie ludzi oraz jakie działania są niezbędne aby wypromować korzystanie z różnorodnych środowisk w sposób zapewniający zdrowie i dobre samopoczucie”. Dr Forest ma za zadanie zrozumienie mechanizmów wpływu i interakcji między leśną różnorodnością biologiczną a zdrowiem ludzi w celu przełożenia ich na konkretne wskazania dla ich zarządców. 

Dr. FOREST w pigułce – folder charakteryzujący cele projektu

Jak różnorodność biologiczna lasów wpływa na zdrowie i samopoczucie człowieka? –animowane podsumowanie hipotez i celu badań

Publikacje powstałe w ramach projektu

Gillerot L., Landuyt D., Oh R., Chow W., Haluza D., Ponette Q., Jactel H., Bruelheide H., Jaroszewicz B., Scherer-Lorenzen M., De Frenne P., Muys B., Verheyen K. 2022. Forest structure and composition alleviate human thermal stress. Global Change Biology 28(24): 7340-7352. DOI: 10.1111/gcb.16419

 

Stojek K., Gillerot L., Jaroszewicz B. 2022. Predictors of mushroom production in the temperate European mixed deciduous forest. Forest Ecology and Management 522: 120451. DOI: 10.1016/j.foreco.2022.120451

 

Jaroszewicz B., Cholewińska O., Chećko E., Wrzosek M. 2021. Predictors of diversity of deadwood-dwelling macrofungi in a European natural forest. Forest Ecology and Management 490: 119123. DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119123

 

Kortmann M., Müller J.C., Baier R., Bässler C., Buse J., Cholewińska O., Förschler M.I., Georgiev K.B., Hilszczański J., Jaroszewicz B., Jaworski T., Kaufmann S., Kuijper D., Lorz J., Lotz A., Łubek A., Mayerhofer S., Mayer M., Meyer S., Moriniere J., Popa F., Reith H., Roth N., Seibold S., Seidl R., Stengel E., Wolski G.J., Thorn S. 2021. Ecology versus society: a multi-perspective view on the impacts of bark beetle infestations in protected areas of Central Europe. Biological Conservation 254: 108931. DOI: 10.1016/j.biocon.2020.108931

 

Wysoczański W., Węgrzyn E., Lembicz M., Jaroszewicz B. 2021. Fungal microbiota in seeds, seedlings and mature plants of raspberry (Rubus ideaus L.). European Journal of Plant Pathology 161: 815–820. DOI: 10.1007/s10658-021-02364-y