Projekty
Strona głównaProjektyInicjacja i przebieg sukcesji wtórnej na porzuconym polu i łące

Inicjacja i przebieg sukcesji wtórnej na porzuconym polu i łące

Czas trwania projektu
1974-obecnie
Koordynator projektu:
Dr Wojciech Adamowski
Opis projektu

Badania w ramach projektu są prowadzone na trzech stałych powierzchniach o wielkości 400 m2 założonych w Ogrodzie Eksperymentalnym Białowieskiej Stacji Geobotanicznej. Każda z powierzchni podzielona jest na 22 działki podstawowe o powierzchni 10 m2 (6,25 x 1,6m). Działki rozdzielone i otoczone są pasami izolacyjnymi. Na dwóch powierzchniach, na pięciu z 22 działek, po dokonaniu obserwacji kosi się rośliny zielne i usuwa biomasę. Dwie z trzech powierzchni są ogrodzone w celu ich ochrony przed penetracją ludzi oraz wielkich i średnich roślinożerców. Trzecia działka, kontrolna, na której obserwacje są prowadzone co drugi rok od 1984 roku, urządzona jest w ten sam sposób, ale jest nieogrodzona i jest koszona w całości każdego roku. Obserwacje wykonuje się raz do roku na przełomie czerwca i lipca, a od roku 2000 ze względu na pojawienie się geofitów wiosennych wykonuje się dodatkową obserwację w kwietniu. Przedmiotem obserwacji na każdej działce z osobna są: całkowita kompozycja gatunkowa, struktura zbiorowiska, pojaw siewek i podrostu gatunków drzewiastych (z lokalizacją na planie powierzchni w ciągu pierwszych 15 lat). Dotychczasowy przebieg sukcesji (46 lat) wskazuje na powrót lasu dębowo-lipowo-grabowego Tilio-Carpinetum.

Publikacje powstałe w ramach projektu

Bomanowska A., Adamowski W., Kwiecień K., Rewicz A. 2019. Effect of changing management practices on the grasses in lowland meadows. Turkish Journal of Botany 43: 80-89. DOI: 10.3906/bot-1807-33

Bomanowska A. & Adamowski W. 2012. Alien plant species in secondary succession. Thaiszia J. Bot. 22,2: 109-129.

Adamowski W. & Bomanowska A. 2011. Forest return on an abandoned field – secondary succession under monitored conditions. Acta Universitatis Lodziensis Folia Biologica et Oecologica 7: 49–73.

Bomanowska A., Adamowski W. 2007. Grasses (Poaceae) in secondary succession of oak-hornbeam series in Białowieża Forest. In: L. Frey (ed.). Biological issues in grasses, p. 131-143. W. Szafer Insitute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Adamowski W., Knopik A. 1996. Ornitochorous species penetration onto abandoned farmland during secondary succession. Phytocoenosis 8 (N.S.) Semin. Geobot. 4: 97-110.