Projekty

LIFEPLAN - A planetary inventory of life

Czas trwania projektu
2020-2026 (72 miesiące)
Instytucje finansujące:
European Research Council Executive Agency
Skład konsorcjum:
  • Konsorcjum zawiera ponad 100 partnerów z całego świata
Koordynator polskiej części projektu:
prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz (Białowieska Stacja Geobotaniczna, Uniwersytet Warszawski)
Strona www projektu:
https://www.helsinki.fi/en/projects/lifeplan
Opis projektu

Szacuje się, że 80% wszystkich gatunków na Ziemi nadal oczekuje na odkrycie. Jednocześnie w alarmującym tempie tracimy różnorodność biologiczną. Istnieje pilna potrzeba nadania sensu wzorcom i procesom obserwowanym w zakresie zmian różnorodności biologicznej – a jednocześnie skutecznego radzenia sobie z nieznanym. Poprzez realizację projektu LIFEPLAN dążymy do ustalenia obecnego stanu różnorodności biologicznej na całym świecie i wykorzystania naszych spostrzeżeń do tworzenia dokładnych prognoz dotyczących jej przyszłego stanu w ramach przyszłych scenariuszy globalnych zmian. W ramach LIFEPLAN-u charakteryzujemy zatem różnorodność biologiczną poprzez ogólnoświatowy program pobierania próbek oraz opracowujemy bioinformatyczne i statystyczne podejścia niezbędne do jak najlepszego wykorzystania tych danych. Wspólnie wygenerujemy najbardziej ambitne, rozproszone po całym świecie i systematycznie gromadzone dane na temat wielu grup taksonomicznych. Co ważne, zastosujemy nowoczesne metody pobierania próbek, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy taksonomicznej od osób zbierających dane, a ich wynikiem będą dane bezpośrednio porównywalne pomiędzy różnymi miejscami. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej projektu.