Publikacje

Strona głównaPublikacje

Publikacje

  • Faliński J.B. 1958. Rezerwat Mokre pow. Węgorzewo. P. 34 + tabl. Opracowanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie.
  • Faliński J.B. 1958. Nomogramy i tablice współczynników podobieństwa między zdjęciami fitosocjologicznymi według wzoru Jaccarda i Steinhausa. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 27.1: 115-130
  • Sokołowski A.W. 1957. Charakterystyka mikroklimatu głównych zespołów lasu „Ruda” w Puławach. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 26.2: 373-412
  • Dąbrowski M.J. 1957. Zmienność wielkości ziaren pyłków leszczyny (Corylus avellana L.) na tle zespołów leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 26.2: 299-307
  • Dąbrowski M.J. 1956. Rozkład ilościowy oraz frekwencje gatunków w warstwie runa. Ekologia Polska Ser. A. 4.12: 349-376
  • Nespiak A. 1955. Grzyby kapeluszowe w zespołach leśnych Puszczy Białowieskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica 2.2: 134-145
  • Matuszkiewicz A. 1955. Stanowisko systematyczne i tendencje rozwojowe dąbrów białowieskich. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 24.2: 459-494
  • Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz W. 1954. Die Verbreitung der Waldassoziationen des Nationalparks von Białowieża. Ekologia Polska Ser. A. 2.1: 33-60
  • Matuszkiewicz W., Krankowska-Sznajder B., Matuszkiewicz A., Traczyk T., Uziak Z., Warakomska Z. 1953. Obserwacje nad wartością osmotyczną roślin zielnych w zespołach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Ekologia Polska Ser. A. 1.1: 7-44
  • Dąbrowski M.J. 1953. Badania nad biomasą runa prowadzone przez Filię Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży. Ekologia Polska Ser. A. 1.1: 45-56