Stacja

Biblioteka

Biblioteka BSG w swoich zbiorach posiada piśmiennictwo z zakresu botaniki, ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, dendrologii, leśnictwa, gleboznawstwa, klimatologii, geografii i in.

Oprócz czasopism specjalistycznych, podręczników i innych wydawnictw naukowych, gromadzone są także mapy, atlasy botaniczne, słowniki, leksykony oraz encyklopedie przyrodnicze i geograficzne a także słowniki językowe. W zbiorach znajdują się również wykonane w Stacji lub recenzowane przez pracowników Stacji prace magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Zbiory Biblioteki liczą:
3 603   woluminy książek
72   tytuły czasopism
3 471   odbitek

W zbiorach Biblioteki znajdują się liczne monografie i czasopisma z przełomu XIX i XX wieku. Jednymi z najstarszych pozycji są „Riesengebirge und die Grafschaft Glatz” D. Letznera z 1894 roku oraz „Przewodnik do oznaczania roślin” J. Rostafińskiego z 1906 roku. Duże znaczenie historyczne posiada zbiór numerów czasopisma Feddes Repertorium z lat 1907-1942, należący pierwotnie do Profesora Józefa Paczoskiego, a przekazany Stacji przez Profesora Andrzeja Samuela Kostrowickiego.

Katalog biblioteczny online z wyszukiwarką pozycji dostępnych w bibliotece.