Stacja

Phytocoenosis

Czasopismo Phytocoenosis ukazywało się staraniem Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego od 1972 roku. Jednym z głównych zadań tej serii wydawniczej była obsługa wydawnicza Stacji i prowadzonych w niej szeroko zakrojonych badań geobotanicznych i ekologicznych. Ideą prof. Janusza B. Falińskiego – twórcy tej serii wydawniczej – było stworzenie łamów, na których byłby gromadzony i opublikowany cały dorobek naukowy Stacji. W ten sposób powstała swoista forma geobotanicznej monografii Puszczy Białowieskiej oraz „dzieła zebrane” prof. Falińskiego i jego współpracowników. Pismo miało w swojej historii lepsze i gorsze okresy – jego ukazywanie się było w latach 1980-1988 zawieszone. Łącznie od 1972 roku ukazały się 64 zeszyty Phytocoenosis: 21 starej serii w latach 1972-1980 i 43 nowej serii w latach 1988-2005.

Przez lata Phytocoenosis umożliwiało publikację bardzo cennych kartograficznych i geobotanicznych materiałów dokumentacyjnych, które inaczej zapewne by się w ogóle nie ukazały drukiem ze względu na dużą objętość i specjalistyczny charakter. Dziś, poza ogromnym znaczeniem naukowym w kontekście szczegółowych opisów dynamiki roślinności, materiały te mogą stanowić doskonałą bazę do przyszłych badań, mających na celu porównanie zmian, jakie zaszły na stałych powierzchniach badawczych, założonych niekiedy już w latach 60. XX wieku.

Nakład niektórych zeszytów Phytocoenosis wyczerpał się w ciągu kilku miesięcy od daty wydania. Inne, mimo tak samo cennych wyników, z różnych względów okazały się mniej popularne – można się w nie wciąż zaopatrzyć w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr Wojciechem Adamowskim (w.adamowski(at)uw.edu.pl) lub Sekretariatem (sekretariat.bsg(at)uw.edu.pl). Możliwy odbiór osobisty lub wysyłka drogą pocztową.

Dostępne zeszyty Phytocoenosis: