Stacja
Strona głównaStacjaSkład osobowy

Skład osobowy

Kierownik

prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz (profesor)

tel. kom.: 668 198 862

email: b.jaroszewicz@uw.edu.pl

Sekretariat

mgr Anna Kosiorek (starszy referent)

tel.: (+48) 85 681 25 48

fax: (+48) 85 681 24 79

email: sekretariat.bsg@uw.edu.pl

Pracownicy dydaktyczno-naukowi i naukowo-techniczni

dr Wojciech Adamowski (starszy specjalista naukowo-techniczny)

email: w.adamowski@uw.edu.pl

inż. Ireneusz Smerczyński (specjalista naukowo-techniczny)

email: i.smerczynski@uw.edu.pl

Alicja Wiktoruk (specjalista)

email: a.wiktoruk@uw.edu.pl

Emerytowani profesorzy

prof. dr hab. Anna Kwiatkowska-Falińska

email: ajkf@biol.uw.edu.pl

Doktoranci
Pracownicy obsługi

Iwona Artemiuk

Łukasz Dawidziuk-Iwacik

Włodzimierz Szpakowicz