Zespół naukowy
E Chećko

Ewa Chećko

Stanowisko:
Doktorant (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski); Asystent (Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
E-mail:
ewa.checko@uwm.edu.pl
Stopnie naukowe
 • Magisterium: 2002, „Mezofilne zbiorowiska zaroślowe Pienińskiego Parku Narodowego”, Wydział Leśny, Uniwerystet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Tytuł rozprawy doktorskiej

Lasy jako dynamiczny magazyn węgla i azotu

Zainteresowania naukowe

Rola zaburzeń naturalnych w kształtowaniu dynamiki ekosystemów leśnych. Wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie lasów i gospodarkę leśną. Martwe drewno w lasach.

Projekty
 • 2020- obecnie, G-1418/WL/19-22 (UR Kraków), NCN (OPUS 16), Wpływ rozległych intensywnych zaburzeń na relacje między roślinożercami a naturalnym odnowieniem lasu, wykonawca
 • 2018-2019, 20690017500 (UWM), DGLP, Zagospodarowanie lasu jako sposób ograniczenia szkód od zwierzyny na Warmii I Mazurach, wykonawca
 • 2014-2017, Pol-Nor/196829/87/2013, Norweski Mechanizm Finansowy, KlimaVeg: The impact of climate change on species ranges and composition of plant communities in temperate, boreal and alpine regions, administrator
 • 2014–2016, G-1844/ZBiOP/2013-2015 (UR Kraków), NCN (OPUS 4),  Mechanizmy i tempo spontanicznej regeneracji zbiorowisk leśnych po zaburzeniach wywołanych przez wiatr, wykonawca
 • 2011–2014: nr 265171 Functional significance of forest biodiversity in Europe (FunDivEUROPE), zadanie T.2.4 – Large Woody Debris, główny wykonawca
 • 2009–2011, nr BLP-339 (IBL), DGLP, Odnowienie naturalne głównych gatunków lasotwórczych w Polsce jako element trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, wykonawca
 • 2009–2011, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy oraz MNiSW , POLFOREX. Lasy jako dobro publiczne. Oszacowanie społecznych i środowiskowych korzyści z lasów w Polsce w celu poprawy efektywności ich zarządzania, wykonawca
 • 2007–2011, IBL, Monitorowanie liczebności populacji kopytnych na terenie Puszczy Białowieskiej, Wykorzystanie środowiska przez jelenie i daniele na wielkoobszarowym pożarzysku w Rudach Raciborskich, wykonawca
Najnowsze publikacje
 • Jaroszewicz B., Cholewińska O., Chećko E., Wrzosek M. 2021. Predictors of diversity of deadwood-dwelling macrofungi in a European natural forest. Forest Ecology and Management 490:119123. DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119123
 • Baeten L., Bruelheide H., van der Plas F., Kambach S., Ratcliffe S., Jucker T., Allan E., Ampoorter E., Barbaro L., Bastias C.C., Bauhus J., Benavides R., Bonal D., Bouriaud O., Bussotti F., Carnol M., Castagneyrol B., Charbonnier Y., Chećko E., Coomes D., Dahlgren J., Dawud S.M., De Wandeler H., Domisch T., Finér L., Fischer M., Fotelli M., Gessler A., Grossiord C., Guyot V., Hattenschwiler S., Jactel H., Jaroszewicz B.,  Joly F.-X., Koricheva J., Lehtonen A., Müller S., Muys B., Nguyen D., Scherer-Lorenzen M. 2019. Identifying the tree species compositions that maximize ecosystem functioning in European forests. Journal of Applied Ecology 56: 733–744. DOI: 10.1111/1365-2664.13308
 • Szwagrzyk J., Gazda A., Dobrowolska D., Chećko E., Zaremba J., Tomski A. 2018. Natural regeneration following wind disturbance increases the diversity of managed lowland forests in NE Poland, Journal of Vegetation Science 29(5): 898-906. DOI: 10.1111/jvs.12672
 • Verheyen K., Bažány M., Chećko E., Chudomelová M., Closset-Kopp D., Czortek P., Decocq G., De Frenne P., De Keersmaeker L., Enríquez García C., Fabšičová M., Grytnes J.-A., Hederová L., Hédl R., Heinken T., Schei F.H., Horváth S., Jaroszewicz B., Jermakowicz E., Klinerová T., Kolk J., Kopecký M., Kuras I., Lenoir J., Macek M., Máliš F., Martinessen T.C., Naaf T., Papp L., Papp-Szakály Á., Pech P., Petřík P., Prach J., Reczyńska K., Sætersdal M., Spicher F., Standovár T., Świerkosz K., Szczęśniak E., Tóth Z., Ujházy K., Ujházyová M., Vangansbeke P., Vild O., Wołkowycki D., Wulf M., Baeten L. 2018. Observer and relocation errors matter in resurveys of historical vegetation plots. Journal of Vegetation Science 29: 812–823.  DOI: 10.1111/jvs.12673
 • van der Plas F., Ratcliffe S., Ruiz-Benito P., Scherer-Lorenzen M., Verheyen K., Wirth C., Zavala M.A., Ampoorter E., Baeten L., Barbaro L., Bastias C.C., Bauhus J., Benavides R., Benneter A., Berthold F., Bonal D., Bouriaud O., Bruelheide H., Bussotti F., Carnol M., Castagneyrol B., Charbonnier Y., Chećko E., Coomes D., Coppi A., Dawud M.S., De Smedt P., De Wandeler H., Domisch T., Finér L., Fotelli M., Gessler A., Granier A., Grossiord C., Guyot V., Haase J., Hättenschwiler S., Jactel H., Jaroszewicz B., Joly F.-X., Jucker T., Kambach S., Kattge J., Koricheva J., Kunstler G., Liebersgesell M., Manning P., Milligan H., Müller S., Muys B., Nguyen D., Nock C., Paquette A., Pollastrini M., Radoglou K., Raulund-Rasmussen K., Roger F., Seidl R., Selvi F., Stenlid J., Valladares F., van Keer J., Vesterdal L., Weigelt A., Zielínski D., Fischer M., Gamfeldt L., Allan E. 2018. Continental mapping of forest ecosystem functions reveals a high but unrealized potential for forest multifunctionality. Ecology Letters 21: 31-42. DOI: 10.1111/ele.12868
 • Ratcliffe S., Wirth C., Jucker T., van der Plas F., Scherer-Lorenzen M., Verheyen K., Allan E., Benavides R., Bruelheide H., Ohse B., Paquette A., Ampoorter E., Bastias C.C., Bauhus J., Bonal D., Bouriaud O., Bussotti F., Carnol M., Castagneyrol B., Chećko E., Dawud S.M., De Wandeler H., Domisch T., Fineer L., Fischer M., Fotelli M., Gessler A., Granier A., Grossiord C., Guyot V., Haase J., Haettenschwiler S., Jactel H., Jaroszewicz B., Joly F.-X., Kambach S., Kolb S., Koricheva J., Liebersgesell M., Milligan H., Mueller S., Muys B., Nguyen D., Nock C., Pollastrini M., Purschke O., Radoglou K., Raulund-Rasmussen K., Roger F., Ruiz-Benito P., Seidl R., Selvi F., Seiferling I., Stenlid J., Valladares F., Vesterdal L., Baeten L. 2017. Biodiversity and ecosystem functioning relations in European forests depend on environmental context. Ecology Letters 20: 1414-1426. DOI: 10.1111/ele.12849
 • Szwagrzyk J., Gazda A., Dobrowolska D., Chećko E., Zaremba J., Tomski A. 2017. Tree mortality after wind disturbance differs among tree species more than among habitat types in a lowland forest in northeastern Poland, Forest Ecology and Management 398: 174-184.  DOI: 10.1016/j.foreco.2017.04.041
 • Borkowski J., Ukalska J., Jurkiewicz J., Chećko E. 2016. Living on the boundary of a post-disturbance forest area: The negative influence of security cover on red deer home range size, Forest Ecology and Management 381: 247 257.  DOI: 10.1016/j.foreco.2016.09.009
 • Chećko E., Jaroszewicz B., Olejniczak K., Kwiatkowska-Falińska A.J. 2015. The importance of coarse woody debris for vascular plants in temperate mixed deciduous forest, Canadian Journal of Forest Research 45(9): 1154-1163.  DOI: 10.1139/cjfr-2014-0473
 • Grossiord, C., Granier, A., Sophia Ratcliffe, S., Bouriaud, O., Bruelheide, H., Chećko E., Forrester D.I., Dawud S.M., Finér L., Pollastrini M., Scherer-Lorenzen M., Valladares F., Bonal D., Gessler A. 2014. Tree diversity does not always improve resistance of forest ecosystems to drought, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111(41): 14812-14815. DOI: 10.1073/pnas.1411970111
 • Baeten L., Verheyen K., Wirth C., Bruelheide H., Bussotti F., Finér L., Jaroszewicz B., Selvi F., Valladares F., Allan E., Ampoorter E., Auge H., Avăcăriței D., Barbaro L., Bărnoaiea I., Bauhus J., Beinhoff C., Benavides R., Benneter A., Berger S., Berthold F., Boberg J., Bonal D., Brüggemann W., Carnol M., Castagneyrol B., Charbonnier Y., Chećko E., Coomes D., Coppi A., Crespo Bastias C., Dănilă G., Dawud S.M., de Vries W., De Wandeler H., Deconchat M., Domisch T., Duduman G., Fischer M., Gessler A., Gimeno T.E., Granier A., Grossiord C., Guyot V., Hantsch L., Hattenschwiler S., Hermy M., Holland V., Jactel H., Joly F.-X., Kolb S., Koricheva J., Lexer M.J., Liebergesell M., Müller S., Muys B., Nguyen D., Nichiforel L., Pollastrini M., Proulx R., Rabasa S., Radoglou K., Ratcliffe S., Raulund-Rasmussen K., Seiferling I., Stenlid J., Vesterdal L., von Wilpert K., Zavala M.A., Zieliński D., Scherer-Lorenzen M. 2013. A novel comparative research platform designed to determine the functional significance of forest tree diversity in Europe. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 15: 281-291.  DOI: 10.1016/j.ppees.2013.07.002
 • Chećko E. 2011. Szacowanie liczebności kopytnych w środowisku leśnym: przegląd metod, Leśne Prace Badawcze 72(3): 253-265
 • Chećko E., Szajda P. 2004. Mezofilne zbiorowiska zaroślowe Pienińskiego Parku Narodowego, Studia Naturae 49: 153-194

Raporty i opracowania w projektach:

 • Chećko E., Jaroszewicz B., Nitschke R. 2014. Large woody debris: effect of tree species diversity on large woody debris quality and quantity, and on amounts of C and N stored in dead wood, D.2.4. – raport projektu Functional significance of forest biodiversity in Europe (FunDivEUROPE)
 • Bartczak A., Chećko E., Englin J., Pang A. 2011. On site survey, w: Report on national and local forest sites surveys, projekt POLFOREX. Lasy jako dobro publiczne. Oszacowanie społecznych i środowiskowych korzyści z lasów w Polsce w celu poprawy efektywności ich zarządzania.
 • Bartczak A., Czajkowski M., Giergiczny M., Kopańska A., Żylicz T., Rykowski K., Chećko E., Lidhjem H., Grønvik Bråten K.G. 2009. Review of instruments and valuation methods for multifunctional forest policy, projekt POLFOREX. Lasy jako dobro publiczne. Oszacowanie społecznych i środowiskowych korzyści z lasów w Polsce w celu poprawy efektywności ich zarządzania
 • pr. zbior., incl. Chećko E., 2007.Program współpracy lokalnej dla ochrony obszaru Natura 2000 dla obszarów: Pustynia Błędowska PLH120014 i Jaroszowiec PLH120006

Wszystkie publikacje

Udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych
 • Chećko E., Zaremba J., Jaroszewicz B. „Zmiany zawartości węgla i azotu w drewnie wybranych gatunków drzew w toku rozkładu”. Konferencja Anatomia i histogeneza roślin: wczoraj, dziś i jutro, Rogów, 16-17.05.2017. Wystąpienie w formie posteru
 • Szwagrzyk J., Gazda A., Dobrowolska D., Chećko E., Zaremba J., Tomski A. “Natural regeneration of wind-disturbed lowland forest stands”. 2nd International Conference on Forests, Neuschönau, Niemcy, 26-29.04.2017. Wystąpienie ustne
 • Szwagrzyk J., Maciejewski Z., Dobrowolska D., Chećko E., Gazda A. “Rates of regeneration of forest communities after severe wind disturbance depend on habitat quality and local species pool”. 59th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Conservation of Plant Communities From Environmental Drivers to Ecosystem Services, Pirenopolis, Brazylia, 12-17.06.2016. Wystąpienie ustne
 • Szwagrzyk J., Muter E., Chećko E., Zaremba J. “Growth reactions of trees which survived a hurricane in the Pisz Forest, north-eastern Poland”. Konferencja TRACE: Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, Białowieża, 11-15.05.2016. Wystąpienie w formie posteru
 • Szwagrzyk J., Dobrowolska D., Chećko E., Maciejewski Z. “Patterns and drivers of the regeneration processes following catastrophic wind disturbances in forests”. 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns, Brno, Czechy, 19-24.05.2015. Wystąpienie w formie posteru
 • Jaroszewicz B., Chećko E., Olejniczak K. “Importance of deadwood for vascular plants in oak-hornbeam forest in Bialowieza Primeval Forest (NE Poland)”. Konferencja Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change (FORDISMAN), Tartu, Estonia, 11-14.08.2014. Wystąpienie ustne
 • Chećko E., Jaroszewicz B. „Zawartość węgla i azotu w martwym drewnie wybranych gatunków drzew z różnych regionów bioklimatycznych Europy, X Konferencja Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Leśnictwie: Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych”, Rogów, 26-27.03.2014. Wystąpienie ustne
 • Sondej I., Chećko E., Jaroszewicz B., Pirożnikow E. „The annual dynamics of endozoochoric seed dispersal by moose”. 7th International Moose Symposium, Białowieża, 6-10.08.2012. Wystąpienie w formie posteru
 • Chećko E. „Charakterystyka przyrodnicza obiektów wybranych do badań ankietowych”. Konferencja POLFOREX. Lasy jako dobro publiczne. Oszacowanie społecznych i środowiskowych korzyści z lasów w Polsce w celu poprawy efektywności ich zarządzania, Sękocin Stary, 10.04.2011. Wystąpienie ustne
 • Pudełko M., Borkowski J., Chećko E. „Wpływ wsiedlania danieli na miejscowe populacje tego gatunku”. Konferencja Daniel (Dama dama L., 1785) w krajobrazie współczesnej Polski, Puszczykowo, 17-18.11.2010, Wystąpienie ustne
 • Chećko E. „Opis przyrodniczy lasów i rezerwatów wybranych do badań”. Seminarium POLFOREX. Lasy jako dobro publiczne. Oszacowanie społecznych i środowiskowych korzyści z lasów w Polsce w celu poprawy efektywności ich zarządzania, Sękocin Stary, 26.10.2010, Wystąpienie ustne
Działalność popularyzatorska
 • 16 Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki – wykłady nt. martwego drewna
 • 2016: szkolenia dla przewodników Białowieskiego Parku Narodowego oraz nauczycieli (Wigierski Park Narodowy) Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych
 • 2012–2015: prowadzenie szkoleń z zakresu inwentaryzacji zwierzyny i merytoryczny nadzór nad inwentaryzacjami
 • 2010–2011: prowadzenie części terenowej szkoleń z zakresu rozpoznawania i ochrony sów – akcja “Bubobory” Nadleśnictwa Nowy Targ i Kańczuga

Publikacje popularnonaukowe:

 • Chećko E., Borkowski J. 2011. Zwierzyny się nie policzy, Łowiec Polski 4/2011
 • Chećko E. 2009. Termowizyjna inwentaryzacja, Łowiec Polski 2/2009
 • Chećko E. 2006. Zasoby leśne w: Czylok, A. et al., 2006, „Kraina Białej Przemszy. Przyroda i człowiek”, Olkusz.
Informacje dodatkowe
 • Organizacja konferencji “The impact of climate change on species ranges and composition of plant communities”, 24-26.01.2017, Chęciny
 • Członkini komitetu organizacyjnego X Konferencji „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Leśnictwie: Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych”, 26-27.03.2014, Rogów,
 • organizacja Międzynarodowej Szkoły Letniej w ramach projektu FunDivEUROPE, 22-30.09.2013, Białowieża
 • 2011 – beneficjentka Programu „POMOST” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (projekt POMOST_C/57)