Zespół naukowy
K Jędrzejowska

Katarzyna Jędrzejowska

Stanowisko:
Doktorant
E-mail:
km.jedrzej@gmail.com
Stopnie naukowe

Magisterium: 2020,  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na kierunku biologia, Uniwersytet Warszawski

Licencjat: 2018, „Weryfikacja taksonomiczna grupy gatunków z rodzaju Lepocinclis na podstawie analiz morfologiczno-molekularnych”, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na kierunku biologia, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe
 • Usługi ekosystemowe:
 1. wpływ środowiska przyrodniczego na zdrowie człowieka
 2. wpływ drzewostanu na występowanie roślin leczniczych i grzybów wykorzystywanych przez człowieka
 • Fizjologia roślin:
 1. wpływ suszy na metabolizm roślin
Projekty
 • 2020-2023, “Dr. FOREST – Diversity of FORESTs affecting human health”, NCN, wykonawca
 • 2018-2020, POIR.04.04.00-00-3F86/17-00, Gene-loops and antisense transcription as mediators of stress memory in plants, NCN, wykonawca
Udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych
 • Jędrzejowska K., Cepowska E., Palusińska M., Brzeźniak L., Świeżewski S. “Searching for the bad guy  – Connections between antisense/sense transcripts and gene-loops” Międzynarodowa konferencja naukowa: „6th Workshop on Molecular Aspects of Seed Dormancy and Germination”, Volendam, Holandia 22-25.09.2019, wystąpienie w formie posteru
Członkostwo, nagrody, wyróżnienia

Nagrody:

 • 09.2019 – Syngenta Award of best poster by a young scientist at 6th Workshop on Molecular Aspects of Seed Dormancy and Germination”, Volendam, Holandia

 

Działalność popularyzatorska
 • 2017-2020 Prowadzenie warsztatów biologicznych i biotechnologicznych w ramach Fundacji BioCentrum Edukacji
 • 2017, 2018 Współprowadzenie stoiska Koła Botaniki w ramach Nocy Biologów
 • 2019 Współprowadzenie warsztatów „Banana Science Club” w ramach Nocy Biologów

 

Informacje dodatkowe

2017-2018 – wiceprezes Koła Naukowego Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego