Zespół naukowy
Strona głównaStacjaZespół naukowyOlga Magdalena Cholewińska
Olga Magdalena Cholewińska

Olga Magdalena Cholewińska

Stanowisko:
Doktorant
E-mail:
olga.cholewinska@uw.edu.pl
Stopnie naukowe
 • Magisterium:  2017, „Zamieranie jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) i jego wpływ na wybrane ekosystemy leśne Białowieskiego Parku Narodowego”, Białowieska Stacja Geobotaniczna, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • Licencjat: 2015, „Struktura, funkcja w fotosyntezie oraz regulacja aktywności karboksylazy fosfoenolopirogronianowej”, Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Tytuł rozprawy doktorskiej

Reakcja leśnych zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej na zmiany środowiska

Zainteresowania naukowe
 • Ekologia roślin
 • Ekologia ekosystemów leśnych
 • Ekologia glebowych banków nasion
 • Fizjologia roślin
Publikacje
 • Cholewińska O., Keczyński A., Kusińska B., Jaroszewicz B. 2021. Species identity of large trees affects the composition and the spatial structure of adjacent trees. Forests 2021, 12, 1162. DOI: 10.3390/f12091162
 • Jaroszewicz B., Borysowicz J., Cholewińska O. 2021. Forest floor plant diversity drives the use of mature spruce forests by European bison. Ecology and Evolution 11,1: 636-647. DOI: 10.1002/ece3.7094
 • Jaroszewicz B., Cholewińska O., Chećko E., Wrzosek M. 2021. Predictors of diversity of deadwood-dwelling macrofungi in a European natural forest. Forest Ecology and Management 490:119123. DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119123
 • Kortmann M., Müller J.C., Baier R., Bässler C., Buse J., Cholewińska O., Förschler M.I., Georgiev K.B., Hilszczański J., Jaroszewicz B., Jaworski T., Kaufmann S., Kuijper D., Lorz J., Lotz A., Łubek A., Mayerhofer S., Mayer M., Meyer S., Moriniere J., Popa F., Reith H., Roth N., Seibold S., Seidl R., Stengel E., Wolski G.J., Thorn S. 2021. Ecology versus society: a multi-perspective view on the impacts of bark beetle infestations in protected areas of Central Europe. Biological Conservation, 254, 108931. DOI: 10.1016/j.biocon.2020.108931
 • Cholewińska O., Adamowski W., Jaroszewicz B. 2020. Homogenization of Temperate Mixed Deciduous Forests in Białowieża Forest: Similar Communities Are Becoming More Similar. Forests 11,5: 545. DOI: 10.3390/f11050545
 • Jaroszewicz B., Cholewińska O., Gutowski J.M., Zimny M., Samojlik T., Latałowa M. 2019. Białowieża Forest – A Relic of the High Naturalness of European Forests. Forests 10, 10: 849. DOI: 10.3390/f10100849
 • Cholewińska O., Keczyński A., Smerczyński I., Jaroszewicz B. 2018. Zamieranie jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) w obszarze ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 37,2: 3–18.
Udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych
 • Cholewińska O. „Martwe drewno a glebowy bank nasion”. 48. Ogólnopolskie Seminarium Geobotaniczne, Białowieża, 13-15.11.2019. Wystąpienie ustne
 • Wrzosek M., Pawłowska J.,Malicki B., Decewicz P., Chećko E., Cholewińska O., Jaroszewicz B. „Diversity in buried wood- each running metre matters?”. Międzynarodowy Kongres Mykologiczny, Warszawa-Białowieża, 16-21.09.2019. Wystąpienie ustne
 • Cholewińska O., Adamowski W., Smerczyński I., Jaroszewicz B. „Long-term changes in species composition of understorey in oak-lime-hornbeam forest in the strict reserve of the Białowieża National Park”. Międzynarodowa konferencja naukowa “Ecology in a Changing World – ECHO 2019”,  Warszawa 23-24.03.2019. Wystąpienie ustne
 • Wrzosek M., Chećko E., Cholewińska O., Pawłowska J., Jaroszewicz B. „The heart of wood. A hidden history of fallen trees”. Międzynarodowa konferencja naukowa “Forests at risk: Białowieża and beyond”, Warszawa-Białowieża, 12-15.02.2019. Wystąpienie ustne
 • Cholewińska O., Adamowski W., Smerczyński I., Jaroszewicz B. „Long-term changes in species composition of understorey in oak-lime-hornbeam forest in the strict reserve of the Białowieża National Park”. Międzynarodowa konferencja naukowa “Forests at risk: Białowieża and beyond”, 12-15.02.2019. Wystąpienie w formie posteru
 • Cholewińska O. „Zmiany runa w grądach Białowieskiego Parku Narodowego w okresie od 1949 do 2018 roku”. 47. Ogólnopolskie Seminarium Geobotaniczne, Białowieża 14-16.11.2018. Wystąpienie ustne
 • Cholewińska O., Holeksa J., Jaroszewicz B. „Wieloletnia dynamika różnorodności gatunkowej roślin boru sosnowego (Peucedano-Pinetum typicum) w północno wschodniej części Puszczy Białowieskiej”. VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój”, Warszawa, 17.11.2017. Wystąpienie w formie posteru
Działalność popularyzatorska
 • 2018 Poprowadzenie wykładu na Nocy Biologów „Leśne katastrofy: w jaki sposób natura sobie z nimi radzi?”
 • 2013-2016 Współprowadzenie warsztatów „Kosmetyki- zrób to sam oraz Domowe SPA” w trakcie Nocy Biologów, dni otwartych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dnia Roślin, warsztaty organizowane przez Koło Naukowe Biologów Terenowych
Informacje dodatkowe
 • Pełnienie funkcji sekretarza międzynarodowej konferencji naukowej “Forests at risk: Białowieża and beyond” Warszawa-Białowieża 12-15.02.2019