Zespół naukowy
Wojciech Adamowski

Wojciech Adamowski

Stanowisko:
Starszy specjalista naukowo-techniczny
E-mail:
w.adamowski@uw.edu.pl
Stopnie naukowe
 • Doktorat: 1996, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, „Apofityzm wybranych gatunków storczykowatych (Orchidaceae) i jego uwarunkowania ekologiczne”
 • Magisterium: 1986, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Zbiorowiska murawowe i zaroślowe krawędzi doliny Supraśli pod Białymstokiem”
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe skupiają się na synantropizacji szaty roślinnej (inwazje biologiczne,  apofityzm, zwłaszcza wśród storczykowatych), dynamice roślinności (sukcesja wtórna), ochronie przyrody (regresja i ochrona muraw kserotermicznych), a w ostatnich latach także taksonomii, biologii i rozmieszczeniu rodzaju Impatiens. Zainteresowanych zapraszam do odwiedzenia mojego projektu na portalu ResearchGate, nazwanego Balsaminaceae Information Center https://www.researchgate.net/project/Balsaminaceae-Information-Center.

Projekty
 • 2014-2017, Pol-Nor/196829/87/2013, KlimaVeg: The impact of climate change on species ranges and composition of plant communities in temperate, boreal and alpine regions, Norweski Mechanizm Finansowy; wykonawca
 • 2015-obecnie, Oddziaływanie zbiornika wodnego na zbiorowiska leśne, wykonawca
 • 1990-obecnie, Regresja muraw kserotermicznych, wykonawca
 • 1989-2012, Ekspansja rodzimych gatunków storczykowatych, kierownik
 • 1988-obecnie, Inicjacja i przebieg sukcesji wtórnej na porzuconym polu i łące, wykonawca, a od 2005 wspólnie z dr Anną Bomanowską (Uniwersytet Łódzki) kierownik projektu
Najnowsze publikacje
 • Rewicz A., Myśliwy M., Rewicz T., Adamowski W., Kolanowska M. 2022. Contradictory effect of climate change on American and European populations of Impatiens capensis Meerb. – is this herb a global threat? Science of The Total Environment 850(2):157959. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.157959
 • Singh H., Sharma A., Adamowski W. 2022. Impatiens glauca Hook. f. et Thomson—A little known Himalayan species with augmented description and a new spurless variety. Phytotaxa 539(3): 280–286. DOI: 10.11646/phytotaxa.539.3.7
 • Gogoi R., Adamowski W., Sherpa N., Sharma A., Borah S. 2021. Misinterpretations and plagiarism in a publication about Himalayan Impatiens: polemics with the paper of Singh R.K. et al. 2021. Biodiv. Res. Conserv. 63: 1-30. DOI: 10.2478/biorc-2021-0005
 • Rewicz A., Adamowski W., Kolanowska M. 2021. Why is Epipactis helleborine (L.) Crantz so widespread? In: Djordjević V. (ed.) Orchidaceae: Characteristics, Distribution and Taxonomy. Nova Science Publishers, New York, USA. pp. 237-267.
 • Cholewińska O., Adamowski W., Jaroszewicz B. 2020. Homogenization of Temperate Mixed Deciduous Forests in Białowieża Forest: Similar Communities Are Becoming More Similar. Forests 11: 545. DOI: 10.3390/f11050545
 • Rewicz A., Adamowski W., Borah S., Gogoi B. 2020. New Data on Seed Coat Micromorphology of Several Impatiens spp. from Northeast India. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 89,3 89312 DOI: 10.5586/asbp.89312
 • Rewicz A., Myśliwy M., Adamowski W., Podlasiński M., Bomanowska A. 2020. Seed morphology and sculpture of invasive Impatiens capensis Meerb. from different habitats. PeerJ 8:e10156 DOI: 10.7717/peerj.10156
 • Bomanowska A., Adamowski W., Kirpluk I., Otręba A., Rewicz A. 2019. Invasive alien plants in Polish national parks — threats to species diversity. PeerJ 7: e8034. DOI: 10.7717/peerj.8034
 • Bomanowska A., Adamowski W., Kwiecień K., Rewicz A. 2019. The effects of different mowing regimes on diversity of grasses in lowland meadows. Turkish Journal of Botany 43: 80-89. DOI: 10.3906/bot-1807-33
 • Pliszko A., Adamowski W., Pagitz K. 2019. New distribution records of Solidago ×niederederi (Asteraceae) in Austria, Italy, and Poland. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 68: 195-199. DOI: 10.2478/cszma-2019-0020
 • Sharma A., Singh N., Adamowski W. 2019. Scully’s Balsam Impatiens scullyi Hook.f. (Balsaminaceae): a new record for India from Himachal Pradesh. Journal of Threatened Taxa 11,8: 14065-14070. DOI: 10.11609/jott.4823.11.8.14065-14070

Wszystkie publikacje

Udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych
 • Sharma A., Adamowski W. “Species diversity of Impatiens in Himachal Pradesh”. International Symposium on Plant Taxonomy and Ethnobotany, Kolkata, Indie, 13-14.02.2020. Wystąpienie ustne
 • Adamowski W. „Efekty zwalczania Impatiens parviflora w rejonie Polany Białowieskiej”. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków, 01-07.07.2019. Wystąpienie w formie posteru
 • Adamowski W., Bomanowska A. „Wzloty i upadki roślin w sukcesji wtórnej”. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków, 01-07.07.2019. Wystąpienie w formie posteru
 • Cholewińska O., Adamowski W., Smerczyński I., Jaroszewicz B. “Long-term changes in species composition of understorey in oak-lime-hornbeam forest in the strict reserve of the Białowieża National Park”. The International Conference Forests at Risk: Białowieża and Beyond, 12-15.02.2019, Warszawa-Białowieża. Wystąpienie w formie posteru
 • Eycott A.E., Wierzcholska S., Łubek A., Kukwa M., Adamowski W., Schei F.H., Jaroszewicz B. „Death might not be such a bad thing: effects of forest change in Białowieża National Park”. The International Conference Forests at Risk: Białowieża and Beyond, 12-15.02.2019, Warszawa-Białowieża. Wystąpienie ustne
 • Adamowski W. „Strzeż się niecierpków”. II Seminarium Sekcji Taksonomii Roślin Naczyniowych PTB, Koryciny, 10–12.07.2018. Wystąpienie ustne
 • Adamowski W., Gogoi R., Borah S. “New balsams from Northeast India”. II Seminarium Sekcji Taksonomii Roślin Naczyniowych PTB, Koryciny, 10–12.07.2018. Wystąpienie w formie posteru
 • Adamowski W., Myśliwy M. “Thirty years of expansion of Impatiens capensis Meerb. in NW Poland”. Flora et Funga Pomeranica, the Third Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape of Pomerania, Szczecin, 13–15.09.2017. Wystąpienie w formie posteru
 • Eycott A.E., Jaroszewicz B., Wierzcholska S., Łubek A., Kukwa M., Adamowski W. „Species richness increase in Białowieża Forest: Habitat change, climate change or observer effect?” The international conference Impact of Climate Change on the Ranges of Species and Species Composition of Plant Communities, Chęciny, 24-26.01.2017. Wystąpienie ustne
 • Adamowski W. „Niecierpki XXI wieku”. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27.06-03.07.2016. Wystąpienie w formie posteru
 • Adamowski W., Bomanowska A. „Zielne gatunki leśne w sukcesji wtórnej serii grądowej w Puszczy Białowieskiej”. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27.06-03.07.2016. Wystąpienie w formie posteru
Członkostwo, nagrody, wyróżnienia

Nagrody:

 • 2003, Zbiorowa nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za „Atlas of alien woody species of the Białowieża Primaeval Forest”
 • 1997, Indywidualna nagroda naukowa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, za rozprawę doktorską „Apofityzm wybranych gatunków storczykowatych (Orchidaceae) i jego uwarunkowania ekologiczne”
Działalność popularyzatorska