Stacja

Zielnik

Najstarsza zachowana kolekcja zielnikowa flory Puszczy Białowieskiej pochodzi z końca XIX wieku (F. Błoński, K. Drymmer, A. Ejsmond). Późniejsze zbiory (P. Graebner-sen., J. Paczoski) zostały zniszczone podczas II wojny światowej. Obecnie największe zielniki Puszczy Białowieskiej należą do Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży oraz do Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zielnik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej powstał w 1959 roku, z inicjatywy prof. Janusza B. Falińskiego. W skład zielnika BSG wchodzą zbiory roślin naczyniowych, mszaków, wątrobowców i porostów z Puszczy Białowieskiej oraz jej zachodniego przedpola. Kolekcja roślin naczyniowych zawiera ponad 30 000 arkuszy z ponad 900 gatunkami. W zielniku zachowywany jest również materiał z powierzchni badawczych BSG położonych poza Puszczą Białowieską. Zbiór mszaków obejmuje około 3 600 kopert z prawie 180 gatunkami, a zbiór porostów – 2 200 kopert z prawie 350 gatunkami.