Aktualności
Strona głównaAktualnościPublikacjeTendencje zmian bioróżnorodności w skali lokalnej często odbiegają od wzorców światowych – nowa praca w Nature Communications

Tendencje zmian bioróżnorodności w skali lokalnej często odbiegają od wzorców światowych – nowa praca w Nature Communications

Utrata różnorodności gatunkowej w skali globalnej jest bardzo dobrze udokumentowana. Jednakże, jak wykazujemy w naszym najnowszym artykule, który właśnie ukazał się w “Nature Communications”, lokalne tendencje w zakresie różnorodności biologicznej w Europie często znacznie odbiegają od wzorców światowych. Jedyną wspólną cechą jest stosunkowo wysokie tempo wymiany gatunków oraz wzrost bogactwa gatunkowego i zagęszczeń populacji wraz ze wzrostem temperatur w Europie Północnej i Wschodniej. Wyniki naszych analiz mogę mieć duże znaczenie dla opracowania skutecznych strategii ochrony różnorodności biologicznej w Europie.

Więcej szczegółów i praca pod linkiem:

https://doi.org/10.1038/s41467-020-17171-y

Opublikowane w Publikacje