Aktualności
Strona głównaAktualnościPublikacjeW jaki sposób czynniki środowiskowe kształtują występowanie inwazyjnej nawłoci kanadyjskiej Solidago canandensis L. na nieużytkach porolnych?

W jaki sposób czynniki środowiskowe kształtują występowanie inwazyjnej nawłoci kanadyjskiej Solidago canandensis L. na nieużytkach porolnych?

Dr Patryk Czortek wraz z badaczami z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach sprawdzili, w jaki sposób kompleks czynników abiotycznych i biotycznych środowiska kształtuje występowanie inwazyjnej nawłoci kanadyjskiej Solidago canandensis L. na nieużytkach porolnych w krajobrazie zurbanizowanym. Badacze wykazali, że:

  1. procentowe pokrycie nawłoci kanadyjskiej było większe na glebach bogatszych w cząstki ilaste oraz w warunkach niskiego bogactwa funkcjonalnego roślinności współwystępującej z S. canadensis. Świadczy to dużych zdolnościach adaptacyjnych tego gatunku do występowania w warunkach pionierskich oraz o obecności strategii życiowych, pozwalających na efektywne korzystanie z zasobów, jakie oferuje gleba ilasta.
  2. Wraz ze wzrastającym bogactwem i dyspersją funkcjonalną roślinności w otoczeniu rosły zdolności konkurencyjne S. canadensis do monopolizacji przestrzeni podziemnej, wyrażone w zwiększonej produkcji biomasy kłączy i korzeni.
  3. W warunkach zwiększonego stężenia cynku i ołowiu w glebie biomasa kwiatostanów S. canadensis malała, podczas gdy biomasa pędów rosła. Wskazuje to na trudności z rozwojem organów generatywnych w warunkach stresu metalami ciężkimi oraz na obecność strategii życiowych, pozwalających na przezwyciężanie wpływu toksycznych komponentów na wzrost i rozwój roślin.
  4. Sukces kolonizacyjny S. canadensis na nieużytkach porolnych w większej mierze determinowany jest przez parametry fizykochemiczne podłoża, niż przez różnorodność funkcjonalną roślinności w otoczeniu.

Praca pod linkiem https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720325948

Opublikowane w Publikacje