Aktualności
Strona głównaAktualnościPublikacjeZmiany składów gatunkowych zbiorowisk grądowych w Puszczy Białowieskiej w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat

Zmiany składów gatunkowych zbiorowisk grądowych w Puszczy Białowieskiej w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat

Olga Cholewińska (ze współautorami) opublikowała w czasopiśmie Forests pracę dotyczącą zmian składów gatunkowych zbiorowisk grądowych w Puszczy Białowieskiej w ciągu siedemdziesięciu lat. Składy gatunkowe zbiorowisk grądowych ulegają kierunkowej zmianie pod wpływem wzrostu udziału gatunków o wyższych wymaganiach w stosunku do żyzności. Zaobserwowaliśmy homogenizację składów gatunkowych tych zbiorowisk, która skutkuje zatarciem się granic pomiędzy nimi. Zmiany te wiążemy ze zwiększoną depozycją azotu oraz wzrostem zdolności zacieniania drzewostanu.
Więcej szczegółów i praca pod linkiem: https://doi.org/10.3390/f11050545

Opublikowane w Publikacje