Projekty
Strona głównaProjektySiemianówka – Oddziaływanie zbiornika wodnego na zbiorowiska leśne

Siemianówka - Oddziaływanie zbiornika wodnego na zbiorowiska leśne

Czas trwania projektu
1978 – obecnie
Koordynator projektu:
Prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz
Opis projektu

Pierwotnym założeniem projektu była obserwacja zaburzeń w strukturze i dynamice zbiorowisk leśnych pod działaniem zbiornika wodnego na Narwi – Siemianówka. Zbiornik powstawał od 1977 roku, a jego napełnianie zakończyło się w 1990 roku. Maksymalna powierzchnia zbiornika wynosi 32 km2, a jego pojemność około 80 mln m3 wody.

Prof. Faliński założył, że wskutek stałego nagromadzenia wód w kotlinie w różnych warunkach środowiskowych mogą nastąpić co najmniej trzy rodzaje zmian hydrologicznych, prowadzących do daleko idących zmian w lasach występujących w sąsiedztwie. Możliwe zmiany to: zatrzymanie wód płynących, uruchomienie wód stojących oraz trwałe podniesienie lub obniżenie zwierciadła wód gruntowych.

Badania prowadzone są w Rezerwacie Siemianówka (225 ha), powołanym z inicjatywy prof. Janusza B. Falińskiego w roku 1995, specjalnie do monitorowania zmian zachodzących w bagiennych zbiorowiskach leśnych: olsach, borach bagiennych i świerczynie borealnej.

W rezerwacie założono 11 stałych powierzchni, a dodatkowo 7 w jego sąsiedztwie, każda o wielkości 400 m2. Spisy roślin z szacowaniem pokrycia poszczególnych gatunków są prowadzone co dwa lata.

Publikacje powstałe w ramach projektu

Faliński J.B., Holeksa J. 2003. The Siemianówka Reserve in Białowieża Primeval Forest. La Riserva naturale di Torricchio 11.2: 97-114.

Faliński J.B. 2001. Rezerwat Siemianówka. In: Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych – Vademecum Geobotanicum 1. J.B. Faliński red. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 130-132.