Zespół naukowy
P Czortek

Patryk Czortek

Stanowisko:
Adiunkt
E-mail:
p.czortek@uw.edu.pl
Telefon:
795617635
Stopnie naukowe
 • Doktorat: 2018, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, „Changes in vegetation of the Tatry Mountains related to climate change and change in land use”
 • Magisterium: 2012, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, „Zróżnicowanie szaty roślinnej doliny Wdy na tle warunków siedliskowych i form antropopresji”
 • Licencjat: 2010, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, „Charakterystyka flory doliny Wdy w okolicach Świecia”
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe obejmują ekologię roślin naczyniowych w różnych typach ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów o charakterze naturalnym (np. alpejskie i leśne), jak również przekształconych antropogenicznie (np. miejskie, ruderalne i segetalne). W mojej pracy naukowej podejmuję próby oceny wpływu czynników biotycznych i abiotycznych środowiska na zmiany w różnorodności taksonomicznej i funkcjonalnej ekosystemów oraz poznania mechanizmów kształtujących współwystępowanie gatunków w gradientach środowiskowych. Wśród czynników środowiskowych, których wpływ na bioróżnorodność uwzględniam w moich badaniach naukowych, szczególne miejsce zajmują ocieplenie klimatu, urbanizacja, inwazje biologiczne, jak również zmiany w typie użytkowania terenu w ujęciu czasowym i przestrzennym.

Projekty
 • 2014-2017, Pol-Nor/196829/87/2013, KlimaVeg: The impact of climate change on species ranges and composition of plant communities in temperate, boreal and alpine regions, Norweski Mechanizm Finansowy; wykonawca
Najnowsze publikacje
 • Puchałka R., Klisz M., Koniakin S., Czortek P., Dylewski Ł., Paź-Dyderska S., Vítková M., Sádlo J., Rašomavičius V., Čarni A., De Sanctis M., Dyderski M.K. 2022. Citizen science helps predictions of climate change impact on flowering phenology: A study on Anemone nemorosa. Agricultural and Forest Meteorology 325, 109133. DOI: 10.1016/j.agrformet.2022.109133
 • Urlich W., Matthews T.J., Biurrun I., Campos J.A., Czortek P., Dembicz I., Essl F., Filibeck G., Guisso del Galdo G.-P., Güler B., Naqinezhad P., Dengler J. 2022. Environmental drivers and spatial scaling of species abundance distributions in Palearctic grassland vegetation. Ecology 103: e3725. DOI: 10.1002/ecy.3725 
 • Czortek P., Borkowska L., Lembicz M. 2021. Long-term shifts in the functional diversity of abandoned wet meadows: Impacts of historical disturbance and successional pathways. Ecology and Evolution 11(21):15030-15046. DOI: 10.1002/ece3.8186
 • Czortek P., Orczewska A., Dyderski M.K. 2021. Niche differentiation, competition or habitat filtering? Mechanisms explaining co‐occurrence of plant species on wet meadows of high conservation value. Journal of Vegetation Science 32,1: e12983. DOI: 10.1111/jvs.12983
 • Łubek A., Kukwa M., Jaroszewicz B., Czortek P. 2021. Composition and specialization of the lichen functional traits in a Primeval Forest – Does ecosystem organization level matters? Forests 12: 485. DOI: 10.3390/f12040485
 • Łubek A., Kukwa M., Jaroszewicz B., Czortek P. 2021. Shifts in lichen species and functional diversity in primeval forest ecosystem as a response to environmental changes. Forests 12, 686. DOI: 10.3390/f12060686
 • Pielech R., Czortek P. 2021. Disentangling effects of disturbance severity and frequency: Does bioindication really work? Ecology and Evolution 11,1: 252-262. DOI: 10.1002/ece3.7019
 • Zhang J., Gillet F., Bartha S., Alatalo J.M., Biurrun I., Dembicz I., Grytnes J.-A., Jaunatre R., Pielech R., Van Meerbeek K., Vynokurov D., Widmer S., Aleksanyan A., Bhatta K.P., Campos J.A., Czortek P., Dolezal J., Essl F., García-Mijangos I., Guarino R., Güler B., Hájek M., Kuzemko A., Li F.Y., Löbel S., Moradi H., Naqinezhad A., Silva V., Šmerdová E., Sonkoly J., Stifter S., Talebi A., Török P., White H., Wu J., Dengler J. 2021. Scale dependence of species-area relationships is widespread but generally weak in Palaearctic grasslands. Journal of Vegetation Science 32: e13044  DOI: 10.1111/jvs.13044
 • Czeszczewik D., Czortek P., Jaroszewicz B., Zub K., Rowiński P., Walankiewicz W. 2020. Climate change has cascading effects on tree masting and the breeding performance of a forest songbird in a primeval forest. Science of the Total Environment 142084. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.142084
 • Czortek P., Delimat A., Dyderski M.K., Zięba A., Jagodziński A.M., Jaroszewicz B. 2020. Population and community-level compositional patterns shape realized niche of the rare arctic-alpine species Carex lachenalii Schkuhr. Nordic Journal of Botany 38,5.  DOI: 10.1111/njb.02522

Wszystkie publikacje

Udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych
 • Czortek P., Kukwa M., Jaroszewicz B., Łubek A. “Lichen hosts or microhabitats – factors determining diversity of lichenicolous fungi in the Białowieża Primeval Forest”. Międzynarodowa konferencja naukowa “Forests at risk: Białowieża and beyond”, Warszawa-Białowieża, 12-15.02.2019. Wystąpienie ustne
 • Orczewska A., Czortek P., Jaroszewicz B., Kantor A. “Is salvage logging a proper tool for restoration of forest ecosystems effected by bark beetle outbreak?”. Międzynarodowa konferencja naukowa „5th European Congress of Conservation Biology”, Jyväskylä, Finlandia, 12-15.06.2018. Wystąpienie ustne
 • Czortek, P., Delimat, A., Dyderski, M.K., Zięba, A., Jagodziński, A.M., Jaroszewicz, B. „Competition and tourism drive trade-off between vegetative and generative reproduction of rare mountain species Carex lachenalii Schkuhr”. Ogólnopolska Konferencja Użytkowników R, Warszawa, 27-29.09.2017. Wystąpienie w formie posteru
 • Orczewska A., Czortek P. “The impact of salvage logging after bark beetle outbreak on the herb layer composition and forest natural values. A Białowieża Forest case”. Międzynarodowa konferencja naukowa „2nd International Conference on Forests: Temperate and Boreal Forest Conservation in a rapidly changing world – New scientific findings and implications for future management, Neuschönau, Niemcy, 26-29.04.2017. Wystąpienie ustne
 • Czortek, P., Kapfer, J., Ratyńska, H., Eycott, A., Delimat, A., Zięba, A., Orczewska, A., Grytnes, J.-A., Jaroszewicz, B. „Long-term plant species composition shifts in Rybi Potok Valley and Morskie Oko Lake Region (High Tatra Mts) as a response to changes in environment”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Impact of climate change on the ranges of species and species composition of plant communities”, Chęciny, 24-26.01.2017. Wystąpienie ustne
 • Czortek, P., Eycott, A.E., Grytnes, J.-A., Kapfer, J., Delimat, A., Jaroszewicz, B. “Climate change drives plant species composition shift in the flora of the Tatry Moutains summits over past 100 years”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpine and polar zones”, Warszawa 26-27.10.2016. Wystąpienie ustne
 • Eycott, A.E., Czortek, P., Grytnes, J.-A., Zięba, A, Delimat, A., Kapfer, J., Jaroszewicz, B. “Grazing abandonment drives community compositional shift in the Tatras mountains over the past 90 years”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Nordic Oikos Conference”, Turku, Finlandia 02-04.02.2016. Wystąpienie w formie posteru
 • Czortek, P., Grytnes, J.-A., Delimat, A., Jaroszewicz, B. “Impact of tourism and cessation of grazing on changes in the flora of summits in the Tatra Mountains”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “IAVS – Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation changes”, Brno, Republika Czeska 19-24.07.2015. Wystąpienie w formie posteru
Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim
 • Ekologia z ochroną środowiska (wykład)
 • Ekologia terenowa (ćwiczenia)
 • Dendrologia (ćwiczenia)
 • Functioning of Nature and Ecosystem Services (ćwiczenia)
 • Informatyka (ćwiczenia)
Kursy, szkolenia
Członkostwo, nagrody, wyróżnienia

Nagrody:

 • 2020, Indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe
 • 2020, 2019, 2018, Zespołowa (Jaroszewicz B., Czortek P.) nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe

Wyróżnienia:

 • 2017, Dyplom gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe

 

Udział w kolegiach redakcyjnych

2020-2021 Członek Kolegium Redakcyjnego zeszytu specjalnego „Effects of Forest Management and Climate Change on Forest Vegetation” czasopisma Forests (https://www.mdpi.com/journal/forests)

 

Działalność popularyzatorska
 • 2017-obecnie Licencjonowany przewodnik po obszarze Białowieskiego Parku Narodowego