Aktualności
Strona głównaAktualnościProjektyMonitoring aerobiologiczny powietrza w Puszczy Białowieskiej

Monitoring aerobiologiczny powietrza w Puszczy Białowieskiej

W sierpniu rozpoczęliśmy nowy projekt – monitoring aerobiologiczny powietrza w Puszczy Białowieskiej. Aktywnie śledzimy stężenie pyłku i zarodników grzybów metodą wolumetryczną, korzystając z Aparatu Burkarda (Burkard Seven Day Recording Volumetric Spore Trap). To wydarzenie otwiera przed nami nowe możliwości badawcze. Badania są prowadzone przez dr Marcelinę Zimny.

W pierwszych tygodniach badań, w sierpniu i wrześniu, w atmosferze Puszczy Białowieskiej odnotowaliśmy średnie i niskie wartości koncentracji pyłku pokrzywy (Urtica), szczawiu (Rumex), babki lancetowatej (Plantago lanceolata) oraz traw (Poaceae) i roślin z rodziny komosowatych (Chenopodiaceae) i złożonych (Asteraceae). Zarejestrowaliśmy także średnie do niskich wartości stężenia zarodników grzybów z rodzaju Alternaria i Cladosporium.

Zachęcamy do śledzenia naszego projektu, który otwiera nowe perspektywy w badaniach aerobiologicznych w regionie.

Opublikowane w Projekty